{{ strInternetStatus }} ( Áp dụng)
{{ msgSuc }}
{{ msgErr }}
{{ groupName }} Những website luôn cho phép

{{ tl.tlName }} {{ tl.tlAction }}
{{ item.nameBrief }} Luôn cho phép
...
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}